Невід’ємною складовою неперервної освіти є освіта дорослих, яка забезпечує професійний і особистісний розвиток дорослого населення, їх активну участь у суспільному, культурному й політичному житті. Динамічне оновлення різних сфер суспільного життя вимагає від людини здатності оперативно і мобільно реагувати на ці постійні й неперервні зміни. Особливо це стосується професіоналів, які хочуть зберегти і розвинути свій високий фаховий рівень і конкурентоспроможність на сучасному ринку праці. Для того, щоб утриматися на професійній вершині, вони мають безперервно розвиватися і самовдосконалюватися упродовж усього професійного життя, черпаючи необхідні знання з різних джерел. Створений в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу сучасний освітній простір SMART фабрика пропонує для дорослих наступні напрямки навчання:
– формальна освіта – перепідготовка незайнятого населення, підвищення робітничої
кваліфікації, стажування;
– спонтанна освіта – короткотермінові курси, семінари, майстер-класи тощо.
     За бажанням кожен з дорослих може вибрати собі один або декілька напрямів навчання, подати онлайн заяву і ми з радістю організуємо для вас навчання.