ПРОГРАМА курсів цільового призначення

Найменування: «Комп’ютерна грамотність »

Вік аудиторії: дорослі, пенсіонери.

Розробник  –  КВПУ технологій та дизайну одягу.

Автор – Дяченко Ірина Павлівна, викладач інформатики та інформаційних технологій.

Напрям: розвиток індивідуальних компетентностей  з точки зору комп’ютерної грамотності.

Зміст (модулі):

  • Операційна система Windows;
  • Текстовий редактор Microsoft Word;
  • Електронна таблиця Microsoft Excel.

 

Обсяг (тривалість) навчання:

Модуль 1: «Операційна система Windows»- 14 год.

Модуль 2: «Текстовий редактор Microsoft Word»- 18 год.

Модуль 3: «Електронна таблиця Microsoft Excel»- 14 год.

Форм (форми) навчання: змішане, дистанційне

Програмні результати:

Модуль 1: формування/поглиблення знань про  Операційні системи Windows 7, 10, їх можливості  та роботу із стандартними програмами.

Модуль 2: формування/поглиблення знань під час роботи в процесорі Microsoft Word, а саме: створення, редагування та форматування текстових документів; вставка та  форматування таблиць, символів, об’єктів, фігур, діаграм, малюнків, колонтитулів, написів, буквиць; завантаження та збереження документів; робота з багатосторінковими документами; створення заголовка документа; друкування документів із редактора Microsoft Word; налагодження редактора Microsoft Word.

Модуль 3: формування/поглиблення знань під час роботи в табличному процесорі Microsoft Excel, а саме: внесення інформації в  електронну таблицю; застосування електронної таблиці для автоматичних розрахунків; завантаження та збереження документів; робота з графічними об’єктами; будова графіків, гістограм; використання стандартного  набору формул та функцій включених в електронну таблицю.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

  • здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал;
  • здатність знаходити підходи до вирішення практичних завдань відповідно модулів;
  • уміння демонструвати свої навики роботи відповідно модулів;
  • застосовувати отримані знання для опанування нових версій комп’ютерних програм.
 
 

Доступ до матеріалів Ви отримаєте після реєстрації.