Програма семінару

Сім’я була і є основним осередком формування особистості дитини в усі часи й у всіх народів. Кожна дитина має право на життя, батьків і право на особливу турботу й допомогу. Повний і гармонійний розвиток дитини потребує сімейного оточення, атмосфери щастя, любові і розуміння. А завдання батьків – створити необхідні умови для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини, щоб підготувати її до самостійного життя в суспільстві

Разом з тим, родина знаходиться під захистом держави.  За порушення прав дітей, батьків, подружжя, а також за невиконання своїх обов’язків в сім’ї на особу покладається юридична відповідальність.

         Отже, якщо ви відповіли ствердно на хоча б на одне з поданих нижче запитань, запрошуємо вас на семінар за темою ««Правова допомога відповідальним батькам»:

 • Ви виховуєте дитину / дітей?
 • Ви відчуваєте необхідність поглибити свої знання з юридичних питань регулювання правовідносин в вашій родині?
 • Ви прагнете бути більш обізнаними в галузі сімейного права?
 • Ви хочете попередити правопорушення серед членів вашої сім’ї, юридично грамотно вирішувати проблемні життєві ситуації?
 • Вас зацікавила ця тема?

Розробник – КВПУ технологій та дизайну одягу

Автор – Булатова Оксана Вікторівна, викладач суспільних дисциплін

Мета: надати практичні поради про права та обов’язки батьків; вмотивувати слухачів семінару цікавитись правовими аспектами сімейних відносин; актуалізувати особистісний розвиток учасників заходу

Напрям: розвиток правових компетентностей

Зміст:

 • права батьків згідно українського законодавства;
 • обов’язки батьків;
 • юридична відповідальність за невиконання батьківських обов’язків.

Обсяг (тривалість) навчання: 1,5 години

Форма (форми) навчання: дистанційна

Програмні результати:

 • семінар «Правова допомога відповідальним батькам» в доступній формі надасть Вам конкретну і докладну інформацію про Ваші  батьківські права і обов’язки.
 • знання, які Ви отримаєте, нададуть можливість більш глибоко усвідомити ступінь своєї батьківської відповідальності, і, як результат, покращити стосунки в родині.

Цільова аудиторія: семінар буде корисним батькам, що виховують дітей різних вікових категорій: дошкільного, шкільного віку, підлітків і повнолітніх осіб – здобувачів освіти

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

 • здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал;
 • здатність знаходити підходи до вирішення  практичних завдань в сучасному соціальному середовищі;
 • уміння демонструвати правову компетентність: здатність активно, відповідально й ефективно реалізовувати свої громадянські права та обов’язки в умовах розвитку демократичного суспільства;
 • вміти застосовувати процедури і технології захисту власних інтересів, прав і свобод інших людей;
 • використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що в межах чинного законодавства України відповідають інтересам самореалізації  особистості та захищають її права

Результати участі:

 • дізнаєтесь, як регулювати стосунки з дітьми в правовій площині;
 • отримаєте подарунок – довідник «Якщо у вас є діти, ви маєте це знати»

Доступ до матеріалів семінару  Ви отримаєте після реєстрації