Періодизація розвитку генетики: світовий контекст. Основні положення генетики

В який історичний момент певну наукову галузь можна вважати сформованою? Відколи вона бере свій початок? Початком становлення науки можна вважати визначення предмету та методів її дослідження, відкриття законів, формулювання положень, термінів та понять. Щодо генетики ці критерії сформувались у 1900 році… Чому саме в цьому році? На якому науковому підгрунті? В якому історичному контексті? Адже прагнення людини зрозуміти процеси спадковості сягає корінням прадавніх часів… Постає й інше питання: що таке періодизація науки? Коли починається і закінчується певний період розвитку генетики? Чому?

Як і коли виникли вивчені нами у середній школі терміни: ген, хромосома, мутація, ДНК та інші? Хто з учених їх запровадив, у якому році, в контексті яких відкриттів?

Якщо в світі дорослих турбот і щоденних клопотів ці питання Вас зацікавили і пригадалось юнацьке захоплення від процесу пізнання, запрошуємо до знайомства з історією генетики, наукою, що бурхливо розвивається і відкриває нові аспекти дивовижного світу спадковості…

Дата: матеріали для ознайомлення доступні у будь-який час.

Цільова аудиторія: батьки учнів, педагоги, всі зацікавлені особи.

Організатор: КВПУТДО.

Мета: показати становлення генетики в ХХ столітті в світовому контексті; розкрити поняття періодизації науки; встановити внесок визначних учених у розвиток генетики; розглянути контекст становлення основних її положень.

Тривалість семінару: відкрита.

Форма семінару: дистанційна.

Зміст семінару:

 1. Що таке наука, які критерії її становлення? Що таке періодизація науки?
 2. Що вивчає генетика? Коли і за яких умов вона постала як наука?
 3. Як були відкриті закони спадковості Грегорі Менделем? Коли, ким, за яких обставин їх було відкрито повторно?
 4. Методи генетичних досліджень: контекст становлення.
 5. Основні положення, терміни генетики: історія формування.
 6. Визначні відкриття в галузі генетики, здійснені вченими в ХХ столітті.

 Програмні результати:

 • Усвідомлення понять: наука, наукові методи, положення, закони.
 • Знання контексту становлення генетики наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, внеску учених цього періоду.
 • Розуміння критеріїв періодизації науки. Знання етапів розвитку генетики в ХХ столітті та їх обгрунтування.
 • Ознайомлення з науковими результатами, отриманими визначними вченими-генетиками в ХХ столітті.
 • Закріплення знань основних положень, термінів генетики.


Доступ до матеріалів Ви отримаєте після реєстрації.